Inovativní program ekonomického lycea
cs

POSÍLENÍ & OSLABENÍ PŘEDMĚTŮ

Jak funguje posílení předmětů

Každý je jiný a každý má jiné preference. Nejdůležitější je výjimečnost a odlišnost studentů, a tuto myšlenku my podporujeme. Proto se snažíme studentům maximálně vyhovět v jejich studijních preferencích. Od druhého ročníku našeho programu existuje možnost si libovolný předmět posílit. 

Co to znamená? Pokud si student v průběhu prvního ročníku oblíbí nějaký předmět nebo už dopředu ví, že by se v něm chtěl rozvíjet nad standard požadovaného úsilí, má možnost si daný předmět posílit. Maximum posílených předmětů neexistuje. Na kartě SYLABY jste si na ukázkovém sylabu mohli všimnout čísel v závorce. Tato čísla ukazují počet nutný pro splnění na hodnocení S a V v případě posílení

V případě posílení se od žáka, kromě vyššího počtu splněných podmínek, požaduje také větší úsilí a angažovanost. 


Jak funguje oslabení předmětů

Vzhledem k nadstandardně vynaloženému úsilí se musí energie někde kompenzovat, proto mají studenti možnost si některé předměty oslabit. U oslabených předmětů jsou studenti osvobozeni od volitelných podmínek ze sylabu. Jejich nejlepší známkou může být ale pouze hodnocení S.


Je možno oslabit si maximálně 3 předměty. Pokud je ale počet posílených předmětů nižší než 3, počet oslabených předmětů musí posíleným odpovídat.