PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Průměry přijetí

Inovativní program ekonomického lycea (EL) je program, na který studenti podávají přihlášky samostatně. Pokud by měl student zájem podat přihlášku na inovativní program EL a standardní EL, jedná se v tomto případě o dvě různé přihlášky.

Uchazeči píší v celostátních termínech přijímací zkoušky (jejichž podíl je 60 %) a berou se v úvahu obě dvě vysvědčení z osmé třídy a z první poloviny deváté třídy ZŠ.

Vzhledem k průměrům, které v této kapitole zmiňujeme, je důležité brát v potaz, jak velký je počet studentů v daném studijním ročníku. U ročníků s větším počtem dětí bude větší zájem o jednotlivé střední školy a jejich programy, a proto se mohou kritéria pro přijetí navýšit, například bude potřeba větší počet bodů u přijímaček, nebo dokonce lepší průměr z vysvědčení.


Průměry z přijímacího řízení roku 2023:

  • Celkový průměr bodů z matematiky přijatých studentů = 36 bodů
  • Celkový průměr bodů z češtiny přijatých studentů = 40 bodů
  • Poslední přijatý uchazeč měl z matematiky: 25 bodů
  • Poslední přijatý uchazeč měl z češtiny: 35 bodů

Tyto údaje mohou Vám, jako zájemcům a budoucím uchazečům, pomoci v orientaci a k poměření vašich výsledků s výsledky studentů z roku 2023.

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek a v budoucím studiu, ať už u nás či jinde :) .