Inovativní program ekonomického lycea
cs

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Průměry přijetí

Inovativní program ekonomického lycea (EL) je program, na který studenti podávají přihlášky samostatně. Pokud by měl student zájem podat přihlášku na inovativní program EL a standardní EL, jedná se v tomto případě o dvě různé přihlášky.

Uchazeči píší v celostátních termínech přijímací zkoušky (jejichž podíl je 60 %) a berou se v úvahu obě dvě vysvědčení z osmé třídy a z první poloviny deváté třídy ZŠ.

Vzhledem k průměrům, které v této kapitole zmiňujeme, je důležité brát v potaz, jak velký je počet studentů v daném studijním ročníku. U ročníků s větším počtem dětí bude větší zájem o jednotlivé střední školy a jejich programy, a proto se mohou kritéria pro přijetí navýšit, například bude potřeba větší počet bodů u přijímaček, nebo dokonce lepší průměr z vysvědčení.


Průměry z přijímacího řízení roku 2023:

  • Celkový průměr z vysvědčení přijatých studentů = brzy přidáme
  • Celkový průměr bodů z matematiky přijatých studentů = 36 bodů
  • Celkový průměr bodů z češtiny přijatých studentů = 40 bodů
  • Poslední přijatý uchazeč měl z matematiky: 25 bodů
  • Poslední přijatý uchazeč měl z češtiny: 35 bodů

Tyto údaje mohou Vám, jako zájemcům a budoucím uchazečům, pomoci v orientaci a k poměření vašich výsledků s výsledky studentů z roku 2023.

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek a v budoucím studiu, ať už u nás či jinde :) .