Inovativní program ekonomického lycea
cs

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Průměry přijetí

Inovativní program ekonomického lycea (EL) je program, na který studenti podávají přihlášky samostatně. Pokud by měl student zájem podat přihlášku na inovativní program EL a standardní EL, jedná se v tomto případě o dvě různé přihlášky.

Vzhledem k průměrům, které v této kapitole zmiňujeme, je důležité brát v potaz, jak velký je počet studentů v daném studijním ročníku. U ročníků s větším počtem dětí bude větší zájem o jednotlivé střední školy a jejich programy, a proto se mohou kritéria pro přijetí navýšit, například bude potřeba větší počet bodů u přijímaček, nebo dokonce lepší průměr z vysvědčení.


Průměry z let 2020, 2021 a 2022:

  • Celkový průměr z vysvědčení přijatých studentů = 1,25
  • Celkový průměr bodů z matematiky přijatých studentů = 31,9
  • Celkový průměr bodů z češtiny přijatých studentů = 35,9
  • Celkový průměr bodů prvních přijatých uchazečů z matematiky = 45,3
  • Celkový průměr bodů prvních přijatých uchazečů z češtiny = 45,3
  • Celkový průměr bodů posledních přijatých uchazečů z matematiky = 26
  • Celkový průměr bodů posledních přijatých uchazečů z češtiny = 28,7

Tyto údaje mohou Vám, jako zájemcům a budoucím uchazečům, pomoci v orientaci a k poměření vašich výsledků s výsledky studentů z roků 2020 až 2022.

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek a v budoucím studiu, ať už u nás či jinde. :)