PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Průměry přijetí

V minulém roce se na obor EVA hlásilo 73 uchazečů.

První přijatý uchazeč měl 42 bodů z matematiky a 42 bodů z českého jazyka, poslední přijatý měl 26 a 29 bodů. Uchazeči, kterým se přijímací zkoušky tolik nepovedly, měli naopak lepší průměr z vysvědčení. 

Ze 35 přijatých uchazečů bylo 12 uchazečů s preferencí na naší školu, 16 uchazečů nebylo rozhodnuto, zbytek měl preferenci na jinou školu.