Inovativní program ekonomického lycea
cs

PRŮŘEZOVÉ AKCE

Co jsou to průřezové akce?

Průřezové akce jsou jedním z hlavních pilířů programu EVA. Dokazují a učí, že nejlepší průpravou do života je průřez předmětů a kombinace témat, která se na školách doposud učila jednotlivě.

Průřezové akce se konají v každém ročníku jednou za půl roku. Nemusí se jednat pouze o den.

Po dobu průřezové práce mají studenti volné celé dopoledne a pracují na zadání. Jedná se o jednu práci s daným cílem, která propojuje více předmětů. Většinou probíhá ve skupinách. Výsledek své činnosti studenti prezentují. 

Formám průřezových akcí se nekladou meze. Profesoři vždy dokáží vymyslet a zkonstruovat velmi zajímavá zadání prací.

Výsledná známka z průřezové akce se započítává samostatně na vysvědčení na každém konci pololetí.