STUDENTSKÉ FIRMY EVA

Studentské firmy jsou fungující firmy navržené studenty ze 3. ročníku EVA v rámci předmětu podnikání, které existují pod studentskou firmou JA Czech.