SYLABUS & PROJEKTY

Co je sylabus a k čemu slouží?

Sylabus je myšlenkový postup výuky a slouží k přehledu učiva v daném předmětu, v našem případě vždy na půlroční školní období. Sylabus je naplněn tématy, která se mají za daný půl rok v předmětu projít. Mezi volitelnými podmínkami je vždy k dispozici "volí student", kde se může uplatnit studentova kreativita a kde může student po konzultaci s profesorem zpracovat téměř libovolné téma libovolnou formou. Podmínky tvoří v sylabu tedy postupový sloupec. Vedle tohoto sloupce naleznete formy hodnocení konkrétních témat (např. samostatné práce, čtvrtletní práce, atd.) Pod tabulkou sylabu jsou dodatkové tabulky s informacemi o hodnocení průběhu v předmětu (zelená tabulka), hodnocení za určitou podmínku (první modrá tabulka) a hodnocení na vysvědčení (poslední tabulka). O druzích hodnocení se dočtete na kartě HODNOCENÍ

Sylabus nám tedy představuje strukturovaná témata, která nás v daném pololetí čekají, nabízí povinně volitelné práce pro vlastní rozvoj a popisuje možnosti dosažení úrovní hodnocení. Každý sylabus učitel v jednotlivém předmětu na začátku roku představuje a konzultuje se studenty.


Podmínky

Mezi povinné podmínky, na kterých nemůžeme nic moc měnit, patří většinou testy, zkoušení, případové studie a další podobné druhy prací, které potvrzují, že jsme se něco naučili a můžeme se přesunout na další téma.

Mezi volitelné podmínky, kterých bývá různý počet podle předmětu, se řadí například prezentace, brožury, eseje, plakáty a další kreativnější a zábavnější formy prací.

Pokud vás zajímají další formy, kterými lze podmínky plnit, nebo chcete vidět konkrétní příklady podmínek, které studenti vytvořili, koukněte se na kartu INSPIRACE K PROJEKTŮM.