Inovativní program ekonomického lycea
cs

SYLABUS & PODMÍNKY


Co je sylabus a k čemu slouží

Sylabus je myšlenkový postup výuky a slouží k přehledu učiva v daném předmětu, v našem případě vždy na půlroční školní období. Sylabus je naplněn úkoly, kterým říkáme "podmínky". Podmínky se dělí na povinné a volitelné. Povinné jsou samozřejmě dopředu dané a jejich pořadí se nemění. Volitelné podmínky slouží k individuálnímu rozvoji studenta. Mezi volitelnými podmínkami si může student zvolit určitý počet, který je daný. Mezi volitelnými podmínkami je vždy k dispozici podmínka "volí student", kde se může uplatnit studentova kreativita a kde může student po konzultaci s profesorem zpracovat téměř libovolné téma libovolnou formou. O podmínkách se dočtete v následujícím odstavci, ale zpět k sylabu. Podmínky tvoří v sylabu tedy chronologický sloupec. Vedle tohoto sloupce naleznete informace o počtu nutném pro absolvování, splnění a splnění na výborné hodnocení. O druzích hodnocení se dočtete na kartě ZNÁMKOVÁNÍ A HODNOCENÍ.

Sylabus nám tedy představuje strukturovaná témata, která nás v daném pololetí čekají, nabízí povinně volitelné práce pro vlastní rozvoj a popisuje možnosti dosažení úrovní hodnocení.

Takto vypadá prototyp sylabu, podle kterého EVA funguje.

Levý sloupec ukazuje číslo dané podmínky. Podmínky v červeném pozadí jsou povinné, podmínky v zeleném pozadí jsou volitelné. Ve sloupci Pololetní hodnocení S můžete vidět počty podmínek nutných pro absolvování a pro splnění na hodnocení S. Ve sloupci Pololetní hodnocení V můžete vidět počty podmínek nutných pro splnění na hodnocení V. Pravý (spojený) sloupec obsahuje počet podmínek, ze kterých je nutné dostat hodnocení V. 

Pro příklad: Chci mít z předmětu na vysvědčení hodnocení V. Co pro to musím udělat? Musím absolvovat minimálně 5 povinných podmínek (červené) a minimálně 2 volitelné podmínky (zelené). Minimálně z pěti povinných a minimálně ze dvou volitelných podmínek musím dostat hodnocení S. To znamená, že nesmím mít z žádných absolvovaných podmínek hodnocení Z (nesplnil). Pro konečné hodnocení V musím mít minimálně 4 ze všech absolvovaných podmínek na hodnocení V (to ukazuje poslední spojený sloupec). 

Tabulka pod sylabem ukazuje, kolik procent musím mít z podmínky minimálně na hodnocení V (90 %) a na hodnocení S (60 %). Procenta se mohou u každého předmětu mírně lišit.

Čísla v závorkách u sloupců absolvovat a splnit vyjadřují nutný počet pro absolvování a splnění v případě, že si student předmět posílí. O posílení a oslabení se dočtete více na kartě POSÍLENÍ & OSLABENÍ.


Podmínky

Známe dva druhy podmínek: povinné a volitelné. Co to ty podmínky ale vlastně vůbec jsou? Podmínka může být projekt, úkol nebo test, zkrátka určitá forma, která potvrzuje naše znalosti.

Mezi povinné podmínky, tedy ty, které jdou chronologicky za sebou a na kterých nemůžeme nic moc měnit, patří většinou testy, zkoušení, případové studie a další podobné druhy prací, které potvrzují, že jsme se něco naučili a můžeme se přesunout na další téma.

Mezi volitelné podmínky, kterých bývá různý počet podle předmětu, se řadí například prezentace, brožury, eseje, plakáty a další kreativnější a zábavnější formy prací.

Pokud vás zajímají další formy, kterými lze projekty plnit, nebo chcete vidět konkrétní příklady podmínek, které studenti vytvořili, koukněte se na kartu INSPIRACE K PODMÍNKÁM.