SYLLABUS & ASSIGNMENTS


What is a syllabus and what it is useful for?

The syllabus is a thought process and serves to provide an overview of the curriculum in each subject, in our case always for a six-month school period. The syllabus is filled with tasks we call "assignments". The assignments are divided into mandatory and optional. Of course, they are mandatory in advance and their order does not change. Optional assignments serve for the individual development of the student. Among the optional assignments, the student can choose a certain number, which is given. Among the optional assignments, it's always available the assignment named "chooses the student", where the student's creativity can be applied and where the student can, in consultation with the professor, work on almost any topic in any form. You can read about the assignments in the next paragraph, but back to the syllabus. The assignments create chronological column in the syllabus. In addition to this column, you will find information on the number required to pass, complete and complete for excellent evaluation. You can read about the types of ratings on the card MARKING & EVALUATION.

The syllabus introduces us to the structured topics that await us in a current semester, offers compulsory elective work for our own development and describes the possibilities of achieving assessment levels.

Takto vypadá prototyp sylabu, podle kterého EVA už třetím rokem funguje. 

Levý sloupec ukazuje číslo dané podmínky. Podmínky v červeném pozadí jsou povinné, podmínky v zeleném pozadí jsou volitelné. Ve sloupci Pololetní hodnocení S můžete vidět počty podmínek nutných pro absolvování a pro splnění na hodnocení S. Ve sloupci Pololetní hodnocení V můžete vidět počty podmínek nutných pro splnění na hodnocení V. Pravý (spojený) sloupec obsahuje počet podmínek, ze kterých je nutné dostat hodnocení V. 

Pro příklad: Chci mít z předmětu na vysvědčení hodnocení V. Co pro to musím udělat? Musím absolvovat minimálně 5 povinných podmínek (červené) a minimálně 2 volitelné podmínky (zelené). Minimálně z pěti povinných a minimálně ze dvou volitelných podmínek musím dostat hodnocení S. To znamená, že nesmím mít z žádných absolvovaných podmínek hodnocení Z (nesplnil). Pro konečné hodnocení V musím mít minimálně 4 ze všech absolvovaných podmínek na hodnocení V (to ukazuje poslední spojený sloupec). 

Tabulka pod sylabem ukazuje, kolik procent musím mít z podmínky minimálně na hodnocení V (90 %) a na hodnocení S (60 %). Procenta se mohou u každého předmětu mírně lišit.

Čísla v závorkách u sloupců absolvovat a splnit vyjadřují nutný počet pro absolvování a splnění v případě, že si student předmět posílí. O posílení a oslabení se dočtete více na kartě POSÍLENÍ & OSLABENÍ.


Podmínky

Známe dva druhy podmínek: povinné a volitelné. Co to ty podmínky ale vlastně vůbec jsou? Podmínka může být projekt, úkol nebo test, zkrátka určitá forma, která potvrzuje naše znalosti.

Mezi povinné podmínky, tedy ty, které jdou chronologicky za sebou a na kterých nemůžeme nic moc měnit, patří většinou testy, zkoušení, případové studie a další podobné druhy prací, které potvrzují, že jsme se něco naučili a můžeme se přesunout na další téma.

Mezi volitelné podmínky, kterých bývá různý počet podle předmětu, se řadí například prezentace, brožury, eseje, plakáty a další kreativnější a zábavnější formy prací.

Pokud vás zajímají další formy, kterými lze projekty plnit, nebo chcete vidět konkrétní příklady podmínek, které studenti vytvořili, koukněte se na kartu INSPIRACE K PODMÍNKÁM.