Inovativní program ekonomického lycea
cs

ZNÁMKOVÁNÍ & HODNOCENÍ

Jak je to se známkami

Jak jste se mohli dočíst už v kapitole SYLABUS & PODMÍNKY, na EVA neznámkujeme tradičními pěti stupni. Hodnotíme zde, zda student splňuje potřebnou úroveň a má potřebné znalosti a vědomosti a nebo splňuje potřebnou úroveň dokonce nadstandardně.

A tím to končí, víc podle nás na EVA k životu potřeba není. Připadá nám, že jsou studenti stále častěji demotivovaní z klasického škálování, na které jsou zvyklí už od malička. Proč ale hodnotit studenta pěti stupni, které mu ukazují, jak moc látku umí, či neumí, když stačí vědět, zda student splňuje potřebné požadavky.

Víme, že každého nebaví a každému hlavně nejde všechno. Proto je naše hodnocení přizpůsobené základní úrovni a vyšší úrovni pro ty studenty, které předmět opravdu zajímá, baví je a chtěli by v jeho studiu jednou třeba dokonce i pokračovat.

Kromě výsledků hodnotíme na EVA také průběh toho, jak student pracoval. Každému se nemusí nutně podařit splnit požadovaný výsledek, ale jeho postup a snaha byla velká, a proto by takový student měl dostat šanci na lepší známku na vysvědčení, než je ta nejhorší. 

V průběhu hodnotíme aktivitu a postup, kterým student naplňoval své cíle.


ÚROVNĚ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

V  výstup přesáhl požadovanou úroveň vzhledem k zadaným kritériím, žák prokázal vysokou úroveň rozvíjených kompetencí

S výstup splňuje zadaná kritéria a žák prokázal potřebnou úroveň rozvíjených kompetencí

Z výstup neodpovídá zadaným kritériím a žák neprokázal dosažení potřebné úrovně rozvíjených kompetencí

N  nehodnocen (například v případě neabsolvování podmínky)

ÚROVNĚ HODNOCENÍ PRŮBĚHU

žák prokázal velkou snahu a nasazení, pracoval nadstandardně

S    žák prokázal nasazení a snahu, pracoval aktivně

Z    žák se úkolu nevěnoval v dostatečné míře, míra nasazení či aktivity byla nízká

N   nehodnocen (například v případě nedostatku informací potřebných k určení hodnocení průběhu)


Převodová tabulka

Tabulka slouží k převodu známek v případě přestupu na jinou školu. Známky se v průběhu roku ani na vysvědčení nepřevádí.