ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

JAK SAMOTNÁ ZKOUŠKA VYPADÁ?

Ústní zkouška z anglického jazyka se plní ve stejné datum s obhajobou maturitní práce. Na přípravu je 10 minut a samotná zkouška trvá 15 minut. 

V prvních 3 minutách mluvíte o své maturitní práci. Představujete název a obsah své práce, můžete se rozmluvit o vašich konzultacích a poznatcích, o výsledném praktickém výstupu, apod. Měli byste mluvit opravdu 3 minuty, proto nespěchejte a nezkracujte, dělejte pomlky. Když budete opravdu v úzkých, váš vyučující vám kdyžtak dopomůže otázkami, které by vás měly nahodit zpět.

Ve druhé části odpovídáte na navržené otázky. Nemusí dojít na všechny, ale musíte svým proslovem naplnit 4 minuty. Otázky vám pokládá vyučující a může je položit i na přeskáčku, proto se nespoléhejte na to, že by třeba na poslední otázku nedošlo. U otázek se můžete opět rozpovídat, nezáleží na tom, jestli se stihnou všechny.

Ve třetí části popisujete a porovnáváte obrázky. Na tuto část jsou 3 minuty a spočívá v popisu jednoho obrázku a následně v porovnání s tím druhým. Doporučuji si stoprocentně obrázky zkusit popsat nanečisto, abyste si vyzkoušeli, co vše vás při popisu napadne. Lze toho najít opravdu spoustu, musíte pouze prohlubovat vrstvy. V první vrstvě odpovídáte kde to je, kdo tam je a co dělá. V další můžete popsat co má dotyčný na sobě, jaké je počasí, jaké další objekty nebo barvy se na obrázku vyskytují a ve třetí vrstvě můžete dokonce i spekulovat, co by se stalo kdyby, nebo proč dotyčný dělá zrovna tuto činnost. Když porovnáváte, je dobré si připravit na potítku nějaké porovnávací věty. Většinou jsou v učebnici, ale stoprocentně je lze najít i na internetu. Stihnout musíte obojí. Nejde pouze obrázky popsat a pak se radovat, že na porovnání nevyzbyl čas. Měli byste první půlku věnovat popisu a druhou porovnání. Profesor měří čas a podle toho vás v určitou dobu k porovnání většinou sám vyzve. Pokud se bojíte, že vám dojdou slova, napište si (případně přeložte), co můžete v nejhorším ještě říct.

V poslední části ve 4 minutách vedete rozhovor o určitém tématu, týkající se vaší práce. Profesor většinou rozhovor začíná a vaším úkolem je mluvit a zapojit otázkami profesora do rozhovoru. Je dobré si opět připravit nějaké záložní věty pro případ nouze. 


JAK SE NEJLÉPE PŘIPRAVIT POD TLAKEM?

Existuje přibližně 10 témat, které si můžete u ústní maturity z angličtiny vytáhnout a vás profesor by vám je měl zpřístupnit, abyste se na každé mohli podívat a připravit. Nemusíte se učit na každé téma zvlášť. Úlohy jsou v každém velice podobné. 

Já osobně, i když jsem s angličtinou neměla nikdy žádný problém, jsem si doma prošla alespoň tři pracovní listy. Odměřila jsem si čas a mluvila jsem opravdu tak, jak bych mluvila u zkoušky. Zjistila jsem tak, jaká slova stoprocentně budu potřebovat použít a na co si mám dát pozor. Je to nejlepší způsob přípravy.

Doporučuji si na potítku sepsat slova (spojky, předložky, slovesa, pojmy), které využijete nejčastěji a které vám vypadávají z hlavy. Poté je samozřejmě fajn, vypracovat si odpovědi na otázky, které v zadání máte. Nerozepisujte se ale slovo od slova, jelikož stejně nestihnete ve větách vypsat všechny odpovědi a stejně to u zkoušky nebudete moct úplně číst, jako z knížky. Rozhodně si celé zadání nejprve přečtěte, aby vás nic nepřekvapilo, pak si můžete začít připravovat odpovědi.

Na potítku je k dispozici slovník. Přeložte si nejprve všechna slova, kterým nebudete rozumět, či slova, která budete chtít použít, ale nejste si úplně jistí, jak se řeknou.

U zkoušky se nepouštějte do příliš složitých vět. Akorát vás to rozhodí a znehodnotí váš projev. 

Berte to tak, že jste si před obhajobou přišli ještě v pár minutách popovídat anglicky s vaším vyučujícím. Když už vás nenapadne vůbec nic, stejně se snažte mluvit, ať už o čemkoli. Mluvte, protože za každé promlčené minuty se akorát obíráte o body. Komise potřebuje hlavně vidět, že dokážete mluvit anglicky.

Přeji vám hodně štěstí. Zkuste se před zkouškou třeba se spolužáky rozmluvit. Vaši profesoři tam nejsou od toho, aby vás potopili. Budou vás pouze chtít slyšet mluvit anglicky.