Poděkování

V rámci mé vlastní iniciativy nápadu, který přišel v listopadu roku 2021, později i mého maturitního projektu roku 2022 a následné ocenění Řádem vršovického lva, chci poděkovat v první řadě:

Panu profesoru Klínskému, který mě v celém projektu podpořil a pomohl mi ho uskutečnit, jak už z praktické stránky tak i z informační. Pomohl mi sehnat veškeré informace, které mi chyběly a následně po mně celou práci ověřil. Myslím si, že celý program EVA, který společně s paní profesorkou Beránkovou-Císařovou vymysleli a uskutečnili, je velmi prospěšný a důležitý pro další vývoj moderního typu vzdělání.

Panu řediteli, který můj projekt schválil a finančně ho v rámci školního fondu podpořil.

Panu profesoru Haisovi, který mi pomohl sehnat veškeré informace týkající se vedení školy a všeobecných informací z technického hlediska. Dále mi poskytl obsah ke kapitole "fotogalerie" a pomohl stránky zpropagovat na oficiálním webu školy.

Paní profesorce Štěpánové, která odvedla velmi užitečnou práci při kontrole kapitol verze v anglickém jazyce.

Dále chci poděkovat všem profesorům působícím v programu EVA, kteří ocenili mou práci a přispěli vlastními nápady či pomohli z obsahového hlediska.

Program EVA má pro mě velký význam a přínos, jelikož v něm vidím podstatu efektivního stále se zdokonalujícího způsobu, jak moderně vzdělávat. Podle mého názoru, z hlediska studenta, má největší přínos učit tak, abychom maximum ze vzdělání a z přístupu, který si ve škole k práci vybudujeme, mohli čerpat v našem následujícím zaměstnání. Pokud se ve světě zdokonalují technologie a jsou stále častěji ocenitelné zkušenosti a vlastnosti analytiky, kritického myšlení, kolaborace a koordinace a time-managementu, potom má velký smysl učit je studenty už ve škole a připravovat je na reálný svět. Tímto projektem chci moc ocenit práci garantů EVA, myslím si, že je to práce, která má opravdu velký a důležitý smysl.