DIDAKTICKÝ TEST Z ČESKÉHO JAZYKA

JAK SE NEJLÉPE PŘIPRAVIT?

Didaktický test z češtiny je podle mého skromného názoru z 80 % o přípravě a z 20 % o náhodě. Test je vytvořený tak, aby vás opravdu otestoval. Mohou se tam objevit otázky, nad kterými budete tápat i když jste jedničkáři. Doporučuji si dělat malé přehledné brožurky s češtinářskými tématy (např. jazykové prostředky, gramatika, syntax, apod.) Stoprocentně doporučuji vypracovávat si cvičné didaktické testy z minulých let. Nejen, že se něco velmi podobného může objevit v didakťáku právě vám, ale hlavně budete stoprocentně psychicky připraveni na to, jak test vypadá a funguje. Určitě si při cvičení měřte správný čas (85 minut).


KOLIK MÁM NA TEST ČASU? A DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE

Jak už jsem psala, na test z češtiny je 85 minut. Maximální počet bodů je 50 a minimální úspěšnost je 44 % (což je 22 bodů). Didaktický test obsahuje 32 úloh, za každou je určitý počet bodů. Pokud vám doma cvičné testy vycházejí na 30 a méně bodů, není to situace, ve které byste měli být úplně klidní. U maturity ztratíte v průměru přibližně tak 5 bodů jen stresem, a to nepočítám chytáky, které se tam často objevují.

Pokud si budete test doma zkoušet a následně počítat body, berte na vědomí, že u zaškrtávacích otázek ANO/NE jsou 2 body za 4 správné odpovědi, 1 bod za tři správné odpovědi a 0 bodu za 2 a méně. Studenti si často chybně myslí že za dvě správné odpovědi je jeden bod.

Budete sedět v lavici po jednom za sebou. Vyučující, který s vámi bude ve třídě nemusí být z vyučujících, který vás učil. U sebe budete moci mít pití a nějaké menší občerstvení, náhradní tužku (případně gumu, ořezávátko, ale vše na lavici, ne v penálu). Při předávání archu vás vyučující vyzve k předložení občanského průkazu, případně pasu, hlavně si ho nenechte doma! Vyučující vám rozdá zadání, přečte s vámi úvodní stránku s pravidly a odstartuje vám čas. Zhruba 10 minut před koncem vám oznámí váš časový limit a v danou dobu ukončí test. Pokud test ukončíte dříve, můžete samozřejmě ze třídy odejít. Test nemá žádné zakončení, tak jako ústní zkoušky, proto po opuštění třídy můžete odejít domů. Dojděte si před testem na toaletu. Pokud budete potřebovat během testu odejít ze třídy, test budete muset odevzdat a poté už vám nebude vracen.

V testu se nestrhávají body za špatné odpovědi, proto je dobré vždy alespoň něco napsat. Test si po vás bude číst pouze stroj, případně nějaký zaměstnanec Cermatu, ale rozhodně ne profesoři, ředitel, ani spolužáci, takže se za své odpovědi nemusíte stydět.

Do zadání lze normálně psát, čmárat, předpisovat, odpovědi ze zadání se nehodnotí, jelikož zadání si můžete po testu odnést domů. To, co se ale počítá je záznamový arch. Na odpovědi máte vyhrazené pole proto, aby mohl vaše odpovědi zkontrolovat stroj. Cokoli, co napíšete mimo, se nepočítá a hlavně to arch znehodnocuje. Může se samozřejmě stát, že do archu napíšete unáhleně odpověď, kterou potřebujete změnit. Pole lze jednoduše celé zabarvit a zaškrtnout jiné (správné). Víckrát, než jednou, však odpověď přepsat nelze. Osobně doporučuji si odpovědi zakroužkovat a zapsat do zadání a úplně na konci, když mám vše hotové, pak teprve přepsat své odpovědi do archu. 

Přeji vám hodně štěstí. Úplně nedoporučuji po testu porovnávat své odpovědi se spolužáky. Mohou to být chytáky a vaši spolužáci mohou mít stejné chyby jako vy. Je to zkrátka období, kdy se vyplatí trpělivě vyčkat na oficiální výsledky. Oficiální výsledky vydává Cermat zhruba 15. května.