Cizí jazyky na EVA

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk je povinným cizím jazykem. Před nástupem do prvního ročníku každý student podstoupí rozřazovací test, který ho zařadí do skupiny podle výkonu. Anglický jazyk se u nás začíná od A2 a končí B1, některé skupiny postoupí i do B2. Učí se podle učebnice New Success. Zájemci se hlásí o složení mezinárodního jazykového certifikátu FCE nebo CAE, podle jejich pokročilosti.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Španělský jazyk se začíná od začátku a končí přibližně A2 až B1. Škola umožňuje výměnné pobyty se španělskými studenty. Učí se podle učebnice Vitamina.

NĚMECKÝ JAZYK

Německý jazyk se stejně jako španělský začíná od začátku a končí přibližně A2 až B1. Škola umožňuje výměnné pobyty s německými studenty. Učí se podle učebnice Panorama.

RUSKÝ a FRANCOUZSKÝ jazyk zatím nebyl otevřen z důvodu nedostatku uchazečů.