HEROLD NEWS Ekologie

21.11.2023

V. díl

Nejnovější vydání časopisu Herold News je zaměřené na ekologii. Dočíst se můžete o dopadech módního průmyslu na životní prostředí nebo o organizaci 4ocean, pomáhající životnímu prostředí.


Všechny články jsou dostupné na platformě School Press Club.