MATURITA

Jak funguje maturita na EVA

Maturita pro studenty programu EVA se skládá ze tří částí:

  • didaktického testu z anglického jazyka (nahraditelného certifikátem FCE a vyšším)
  • didaktického testu a ústní zkoušky z českého jazyka
  • komplexní zkoušky

Komplexní zkouška představuje projekt, v rámci kterého se projevují složky:

  • sloh z českého jazyka
  • písemná a ústní obhajoba z anglického jazyka
  • prezentační portfolio
  • zaměření na ekonomiku (účetnictví)
  • zaměření na zvolený předmět (každý rok se podle zájmu otevírají předměty, v roce 2022 jsou to např. společenské vědy, zeměpis a informační technologie)

Vývojový tým se momentálně snaží, aby maturitní projekty studentů byly více využitelné v praxi. S maturitní prací studenti začínají už ve třetím ročníku, což může znít trochu předčasně, ale z praxe mohu říct, že je konec třetího ročníku úplně ideální pro začátek s tvorbou maturitní práce. Během čtvrtého ročníku budou probíhat prezentace, kde student odprezentuje, co za dané období stihnul a k čemu dospěl, to motivuje k práci jeho i jeho spolužáky. První posudek oponenta se posune díky tomu na dřívější datum a studenti tak nebudou ve stresu z pololetních písemek.


Podrobnější informace o volitelných předmětech a rozdělení zkoušky naleznete v prezentaci Nový model MŠMT".