MATURITA

Jak funguje maturita na EVA

Na obrázku můžete vidět základní schéma maturity.

Podrobnější informace o volitelných předmětech a rozdělení zkoušky naleznete v prezentaci Nový model MŠMT".