S jakými předměty se setkáte

V prvním ročníku jsou to základní předměty, jako je matematika, fyzika a chemie, český jazyk, literatura, tělocvik, společenské vědy, dějepis, angličtina a druhý cizí jazyk. Výuka je dále obohacena o předměty, zaměřující se na znalosti a dovednosti v oboru ekonomie, jako je ekonomika, informatika a písemná a elektronická komunikace (psaní všemi deseti).

Ve druhém ročníku vystřídá chemii biologie a v předmětu písemná a elektronická komunikace se studenti zabývají úředními a osobními dopisy. Přibyde předmět účetnictví a zeměpis.

Ve třetím ročníku vystřídá fyziku opět chemie. Předmět ekonomika se rozdělí na teoretickou ekonomiku a na praktickou (neboli podnikání). 

Ve čtvrtém ročníku se počet předmětu sníží na úplné minimum. Zůstává matematika, ekonomika, cizí jazyky, literatura a český jazyk a tělocvik. Za to přibydou semináře a konzultační semináře k maturitě. Student si volí 2 semináři k vlastnímu rozvoji například na vysokou školu. K tomu má dva konzultační semináře k maturitní práci, jeden s tématikou ekonomiky a druhý s tématikou, kterou si volí sám student.