Proč jsou na EVA dva třídní profesoři?

Na EVA jsou profesoři spíše v roli průvodce než vůdce. Práce mají opravdu dost, a proto si ji rozdělují. S třídními profesory se jako obvykle řeší administrativa (absence, omlouvání, kázeňské postihy, atd.), ale třídní se také často podílejí na organizaci průřezových aktivit, které propojují poznatky více předmětů a na navrhování ročního studijního programu. Lze s nimi také konzultovat obsah výuky. Na třídního profesora se obrací studenti s problémy týkajícími se školy. Jsou lépe k zastižení - třeba i v případě, že by jeden z nich chyběl.