Jak to vypadá ve zkušební učebně?

Zkušební učebna bude pravděpodobně vaše kmenová učebna. Vzadu je dlouhá řada stolů, u které sedí komise. Na stole u komise stojí počítač, ze kterého se promítá prezentace. Po jedné straně jsou stoly s notebooky - potítka, po té druhé jsou židle pro případné diváky. Pokud nemáte o žádné diváky zájem, máte vždy právo poprosit příchozí, aby vyčkali před učebnou. Jediní, kdo jsou povinni v učebně být, jste vy a komise. Za vámi je plátno pro prezentaci. 

Pokud obhajujete maturitní práci, měli byste se pohybovat někde zhruba uprostřed třídy tak, abyste nepřekáželi ve výhledu na prezentaci. Pokud jste zkoušeni z ústní češtiny či angličtiny, sedíte na židli u stolu přímo naproti zkoušejícímu. Vedle zkoušejícího sedí ještě přísedící, který zaznamenává odpovědi, měří čas a případně se doptává spolu se zkoušejícím.

Pokud vám to spolužáci dovolí, můžete se podívat na jejich zkoušku, jinak byste měli zbytek bloku trávit v přípravné učebně. Ve zkoušející učebně jsou na konci bloku vyhlášeny výsledky.