VYSVĚDČENÍ NA EVA

Jak je to se známkami na vysvědčení?

Na vysvědčení jsou studenti hodnoceni stejným způsobem, jako v průběhu roku (tedy V, U, S a Z). Toto hodnocení zahrnuje jak výsledky, tak případně i průběh, pokud jeho hodnocení student v průběhu pololetí získal. Více o známkách a hodnocení průběhu a výsledků se dočtete v kapitole HODNOCENÍ.
Na vysvědčení se hodnotí jednotlivě úspěch studenta během roku a jednotlivě výsledek z portfoliové konference.

Na vysvědčení se hodnocení (V, U, S a Z) nepřevádí na klasické známky. Převáděly by se pouze v případě, že by student přestupoval na jinou školu, kvůli rozdílnému studijnímu programu.