Inovativní program ekonomického lycea
cs

VYSVĚDČENÍ NA EVA

Jak je to se známkami na vysvědčení?

Na vysvědčení jsou studenti hodnoceni stejnými známkami, jako v průběhu roku.
Na vysvědčení se hodnotí průběh a výsledek. V obou kategoriích mohou studenti dostat hodnocení Z, S, nebo V. Více o známkách a hodnocení průběhu a výsledků se dočtete v kapitole ZNÁMKOVÁNÍ & HODNOCENÍ


Studenti dostanou dva listy. Na jednom listu je slovní hodnocení, kde je popsáno, jak student během pololetí pracoval z pohledu průběhu i výsledků. Na druhém listu je počet zameškaných hodin a klasická tabulka s předměty s tím, že u každého je napsáno "hodnoceno slovně". 

Na vysvědčení se známky nepřevádí. Převáděly by se pouze v případě, že by student přestupoval na jinou školu, kvůli rozdílnému studijnímu programu.