WORKSHOPY

Nejnovějším a velmi podstatným pilířem EVA, který byl sestaven právě nedávno a bude platný od září 2024, jsou tzv. workshopy. Asi si pod workshopy umíme leccos představit, u nás na EVA se pod tímto pojmem ale skrývá mnohem víc, pojďme si celý tento pilíř popsat a shrnout.

Výukový týden se dělí na dvě části:

  • Čtyři dny klasické výuky podle ostatních pilířů EVA (fungují sylaby, známkování stupni V, U, S, Z) - zde se uplatňují především tvrdé dovednosti (i když se díky hodnocení průběhu stále nahlíží i k těm měkkým)
  • Jeden den je věnován workshopům - zde se uplatňují především měkké dovednosti, které jsou doprovázeny těmi tvrdými


Workshopy fungují po celé studium na EVA, to znamená ve všech čtyřech ročnících. Čtvrtý ročník se ale od prvních třech liší, a to z důvodu přípravy na maturitu.

Workshopy 1. - 3. ročníku EVA

Konzultační a schůzková hodina

Slouží k řešení drobných dotazů a situací týkající se administrativy, docházek, apod. Hodina není nutně povinná pro ty, kteří jí nepotřebují využít. Měla by ale řešit všechny záležitosti, které doposud mírně narušovaly začátek nebo konec výuky v klasických předmětech. Typicky může sloužit pro třídnické hodiny, schůzky k akcím školy apod.

Dlouhodobý workshop

Následující dvě hodiny slouží k dlouhodobému workshopu, jehož náplní je dlouhodobé (roční/pololetní) téma. Může ho zpracovávat jednotlivec nebo dvojice napříč ročníky - ideální k inspiraci a nabrání zkušeností pro mladší ročníky. Téma se zpracovává do hloubky. Hodiny slouží ke konzultacím a závěrem je obhajoba před komisí. Účelem je naučit se pracovat se zdroji a naučit se vlastní zodpovědnosti za výsledek.

Krátkodobý workshop

Po dlouhodobém workshopu následuje krátkodobý, který obsáhne tři vyučovací hodiny a bude částečně nahrazovat takzvané průřezové dny. Studenti se vždy před započetím konkrétního krátkodobého projektu zapíšou ke konkrétnímu průřezovému tématu, každé téma má svou skupinu studentů, kteří následně po nastínění zadání a nasměrování učitelem vytváří společně projekt. Učitel je v této části pouze průvodcem - nenařizuje studentům přesně co mají zpracovat. Studenti musí mezi časem a kvalitou najít určitou rovnováhu tak, aby projekt porotě vyhovoval. Studenti mohou pracovat jak ve škole, tak i v terénu. Následně studenti hodnotí sami sebe a zároveň jsou hodnoceni porotou (splnil/nesplnil). Nejdůležitějším výstupem je zpětná vazba. Účelem je vysoká míra samostatnosti, ale zároveň naučit se pracovat ve skupině a komunikovat, studenti se v této části učí přijímat hodnocení. 

Program EVA průběžně vyvíjíme a zdokonalujeme. Proto náplň a podoba workshopů pro 1. - 3. ročník se může v průběhu studia měnit.

Workshopy 4. ročníku EVA

Konzultační hodina a krátkodobý workshop funguje u 4. ročníku úplně stejně. Patrný rozdíl je ale u dlouhodobého semináře, který v maturitním ročníku slouží jako maturitní seminář. Studenti pracují jako jednotlivci na svém maturitním projektu (EKO + související předmět) - u tohoto projektu je nutný praktický výstup a využití. Workshop ale funguje také jako konzultační a výstup obhajobou je vlastně stejný, jako u předchozích ročníků. Podrobnější popis maturitního projektu naleznete v kapitole pilířů MATURITA nebo v maturitní brožurce KOMPLEXNÍ MATURITNÍ PRÁCE.Zde poskytuji prezentaci, která se od podzimu 2023 přednáší na Dnech otevřených dveří a která poskytuje shrnutí účelu workshopů: