PRVNÍ VLNA ZMĚN NA EVA   aneb. tím to nekončí?..

23.10.2023

Jaké příjemné změny můžeme momentálně zaznamenat a čekají nás ještě nějaké?  

Od odchodu historicky prvního ročníku EVA nastalo nemálo změn. Některé změny už nastaly a některé nás ještě čekají. 

Plno změn lze zaznamenat a přijmout za chodu studia, ale některým se mohou změny začít plést. Proto jsem změny rozdělila a popsala na jednom místě. Momentálně se nacházíme v tzv. "první vlně" změn. Zanedlouho na ni naváže tzv. "druhá vlna", která všechny zodpovězené otázky zodpoví a doplní stávající změny.

Sylaby se měnily v průběhu několika let, nejprve přibylo posilování a oslabování a poté se celá podoba sylabu změnila. Témata na levé straně obohatily podrobnější popisy a počet podmínek nutných pro splnění po pravé straně vystřídaly formy hodnocení. Sylabus, který teď plošně funguje už je ustálený. Řídí se jím všechny třídy EVA a sklízí úspěch. Tento sylabus na rozdíl od minulého umožňuje studentovi mnohem větší svobodu v učivu a potenciál najít si v předmětu "to své". Pod sylabem se objevují dodatkové tabulky, s postupem hodnocení průběhu, výsledků a výsledků na vysvědčení.

Hodnocení výsledků a průběhu se nepatrně rozchází - u výsledků máme o stupeň víc a u průběhu o stupeň méně. U mnoha studentů, profesorů i rodičů vznikaly pochyby mezi stupni S a V, zkrátka pro ně toto určení bylo velmi mlživé a široké, proto vzniklo hodnocení U. U průběhu se naopak zjistilo, že není nutno hodnotit na kolik procent se studenti snaží, důležité je, že se snaží a že pro studium něco dělají, proto se hodnotí pouze splnil a nesplnil. Hodnocení je jedna ze změn, které budou doplněny ve "druhé vlně".

Vysvědčení zůstalo na první pohled stejné. Spadají do něj ale stejné změny, jaké jsou v hodnocení a hodnotí se zvlášť výsledek z portfoliové konference. Hodnocení průběhu, jako samostatnou linii, už tam ale nenajdete.

Maturitní projekty jsou nyní více využitelné v praxi. Studenti začínají s projekty už ve třetím ročníku, pro lepší efektivitu, motivaci a větší časové rozložení. Po určitých časových obdobích budou studenti své postupy prezentovat, což může namotivovat i jejich spolužáky. První posudek oponenta se díky tomu může také posunout, aby ke konci ledna neměli studenti stres při psaní pololetních prací.


Všechny zmíněné změny, které budou později doplněné ještě o druhou vlnu, slouží ke vzniku EVA 2.0, máte se na co těšit!